Akutbolig.dk

Boligportalen, hvor du finder hjem

Persondatapolitik

På Akutbolig.dk er beskyttelsen af de personlige oplysninger fra vores brugere yderst vigtig for os. Denne side vedrøre personlige oplysninger og angiver i store træk de personlige oplysninger, der modtages, indsamles og anvendes af Akutbolig.dk. Akutbolig.dk er dataansvarlig og sikrer, at dine personlige oplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med lovgivningen. Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller har spørgsmål til vores politik for personlige oplysninger, kan du kontakte os via oplysningerne på vores kontaktside.

Oplysninger om dig

For at sikre, at du får den bedste oplevelse med din boligsøgning, anvender vi data om dig. De persondata vi anvender om boligsøgende er følgende:

  • For- og efternavn
  • E-mailadresse
  • Telefonnummer
  • Boligbesked (kriterier til boligsøgning): område, min. antal værelser, maks. husleje pr. måned og min. antal kvm meter

Vi gør opmærksom på, at vi benytter Paylike som betalingsudbyder, og vi opbevarer derfor ikke selv kortoplysninger såsom kortnummer.

Foruden de selvindtastede persondata, indhentes der automatisk systemindsamlede data ved enhver brug af Akutbolig.dk og handlinger udført herpå.

Vi opbevarer kun nødvendige persondata

Det er vigtigt for os at understrege, at vi udelukkende indsamler, behandler og opbevarer persondata, som er relevante og nødvendige for at kunne udøve vores service bedst muligt og med størst mulig kvalitet. Ligeledes kan det være bestemt ved lovgivning, hvilke persondata der er nødvendige for netop at opfylde forretningsenhedens service.

Dine muligheder for at kontrollere dine persondata

Du kan til enhver tid redigere dine persondata på Akutbolig.dk. Da vores service afhænger af din persondata, beder vi dig regelmæssigt kontrollere dine indtastede persondata. Dette vil blot sikre, at du får den bedste service.

Persondata fra sociale medier

Ved oprettelse af en profil hos os, har du mulighed for at oprette dig med Facebook. Såfremt du ønsker at benytte denne funktion, medfører det, at vi indhenter de af dine data fra Facebook, som er nødvendige for at kunne levere servicen til dig, og disse bruges således udelukkende til brugeroprettelsen. Denne sammenknytning sker på baggrund af dit samtykke.

Dine persondata behandles udelukkende på baggrund af dit samtykke

Ved oprettelse af en bruger hos os bekræfter du samtidig, at du har læst og er indforstået med vores vilkår. Herved indhentes dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, som er beskrevet ovenfor. Skulle det ske, at vi ønsker at anvende dine persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser vi dig herom og beder om dit samtykke på ny.

Hvad giver du samtykke til?

Ved oprettelse af en profil og et abonnement, gives der samtykke til forskellige services. Derudover gives der et grundlæggende samtykke til Akutbolig.dk’s privatpolitik og til, at Akutbolig.dk må benytte den tilknyttede e-mailadresse til fremsendelse af e-mails vedrørende:

  • Bekræftelse af aftale
  • Bekræftelse af betalinger i forbindelse med aftalen
  • Nulstilling af password
  • Diverse mails, som er nødvendige for at kunne fortsætte aftalen

Disse mails kan ikke fravælges medmindre aftalen ophører.

Boligbeskeder

Som en del af vores service tilbyder vi oprettelsen af Boligbeskeder. Disse oprettes ved at foretage en søgning på Akutbolig.dk, hvorefter du vil blive tilbudt at tilføje den foretagede søgning som en Boligbesked. Denne handling medfører, at du vil modtage e-mails hver gang en ledig bolig, som matcher dine oplyste kriterier, annonceres på Akutbolig.dk. Du kan til enhver tid deaktivere og redigere i dine Boligbeskeder på Akutbolig.dk under “Min konto”.

Logfiler

Akutbolig.dk gør, som mange andre websteder, brug af logfiler. Informationerne i logfilerne omfatter IP-adresser, browsertype, internetudbyder (ISP), dato/tid angivelse, henvisnings-/udgangssider, og antal klik for at analysere trends, administrere webstedet, se hvilke sider du har besøgt på webstedet og indsamle demografiske informationer. IP-adresser og anden lignende information i logfilerne er ikke forbundet til oplysninger, der kan identificere dig.

Dine rettigheder

I tilfælde af at du ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder, skal du kontakte os via telefon eller e-mail. Du finder vores kontaktinformationen under “Kontakt”. Vi behandler og besvarer din henvendelse hurtigst muligt. Vi bestræber os på at besvare henvendelser dag til dag, men der tages forbehold for helligdage og weekender. Er din henvendelse af særlig kompleks karakter, eller kræver den en længere behandlingstid, forbeholder vi os retten til, at svarfristen forlænges. Jævnfør persondataforordningen artikel 12, har vi ret til en svarfrist på 3 måneder.

Ret til indsigt i dine personoplysninger

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi har om dig, hvor de kommer fra, og hvad vi bruger dem til. Ligeledes har du ret til at få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine data.

Ret til at få rettet og slettet unøjagtige persondata

Jævnfør persondataforordningens artikel 16 og 17 har du ret til at få rettet dine persondata, såfremt du mener, at disse er unøjagtige. De oplysninger, som du har indtastet ved oprettelsen, kan du selv rette på Akutbolig.dk. I tilfælde af, at du ikke mener, at dine data er nødvendige for, at vi kan udføre vores service og derfor ønsker at slette din profil på Akutbolig.dk, kan du til enhver tid kontakte os.

Sletning af personoplysninger

Udover ovennævnte undtagelser i forbindelse med en ønsket sletning af de personoplysninger, som vi opbevarer, vil en sletning af persondata, såfremt du har foretaget et køb på Akutbolig.dk, først ske efter 5 år. Dette er i henhold til bogføringsloven for at kunne dokumentere et skatteforhold. Vi vil således opbevare alle nødvendige informationer for at kunne dokumentere indgåelsen af aftalen.

For at kunne bidrage til at gøre lejeboligmarkedet et sikkert sted for både lejere og udlejere, og dermed undgå svindelannoncer fra falske udlejere, vil oplysninger om udlejere blive slettet 2 år, efter vi har modtaget en anmodning om sletning.

Ret til at gøre indsigelse

Jævnfør persondataforordningens artikel 18, har du ret til at begrænse Akutbolig.dk’s behandling af dine persondata i to tilfælde: 1) Mens Akutbolig.dk er i gang med at behandle en indsigelse, som du har lavet vedrørende rettigheden af de persondata, som Akutbolig.dk behandler om dig eller vedrørende lovligheden af behandlingen. Begrænsningen vil være gældende indtil din indsigelse er færdigbehandlet. 2) Akutbolig.dk’s behandling er ulovlig, og du ikke ønsker dine persondata slettet, men derimod at selve anvendelsen af persondataene begrænses.

Tilbagekaldelse af samtykke

Jævnfør persondataforordningens artikel 7 har du ret til helt eller delvist at tilbagekalde dit samtykke til Akutbolig.dk's behandling af dine personoplysninger.

Det er dog ikke muligt at få slettet eller redigeret dine persondata, såfremt Akutbolig.dk er retligt forpligtet til at opbevare dataene. Såfremt personoplysningerne skal opbevares, så et retskrav kan fastlægges eller forsvares, opbevares kun de data som Akutbolig.dk er forpligtet eller berettiget til.

Du skal være opmærksom på, at en tilbagekaldelse af dit samtykke gælder fremadrettet, og det har således ikke nogen betydning for lovligheden af den behandling, som Akutbolig.dk har foretaget indtil tilbagekaldelsen af dit samtykke.

Klage

Du har ret til at indgive en klage til datatilsynet, hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine persondata. Datatilsynets kontaktoplysninger er følgende:
Datatilsynet
Adresse: Borgergade 28, 5, 1300 København K
Telefonnr.: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk