Akutbolig.dk

Boligportalen, hvor du finder hjem

Vilkår og retningslinjer for Akutbolig.dk

Generelt

Akutbolig.dk stilles til rådighed for dets brugere, under forudsætning af, at "Vilkår og retningslinjer for Akutbolig.dk" (herefter kaldet "vilkårene") overholdes.

Akutbolig.dk stilles udelukkende til rådighed for brugerens personlige boligsøgning, og må således ikke benyttes til andre formål uden forudgående skriftlig aftale.

Brugerkonto

Personlige oplysninger

De oplysninger som afgives i forbindelse med oprettelse af en brugerkonto skal være ægte og tilhøre vedkommende, som opretter brugerkontoen. Hvis brugeren opretter sin brugerkonto via en Facebook konto, skal denne konto tilhøre brugeren selv. Ved oprettelse af en brugerkonto tilknyttet en e-mail-adresse, skal denne være kontrolleret af brugeren - det er således ikke tilladt at benytte en e-mail-adresse fra en udbyder, der tilbyder e-mail uden registrering. Afgivelse af falske oplysninger er ligeledes i strid med vilkårene.

Anvendelse

Denne brugerkonto og de dertilhørende services er strengt personlige. Det er ikke tilladt at dele, udlåne, videresælge eller på anden måde videregive oplysninger om sin brugerkonto, der kan give andre adgang til servicen. Det er ikke tilladt at benytte en brugerkonto til automatisk eller maskinelt at tilgå oplysninger på Akutbolig.dk - automatisk og maskinel adgang til data tilbydes mod betaling og på licens fra Akutbolig.dk ApS.

Elektronisk kommunikation

Accepterer du at modtage beskeder fra Akutbolig.dk, giver du samtykke til at modtage elektronisk kommunikation via e-mail, SMS, push-notifikationer på smartphone og browser, Facebook, Messenger, Snapchat, Whatsapp og sociale medier, såfremt du har givet os de nødvendige oplysninger til at kunne servicere dig med elektronisk kommunikation via disse medier også.

Den elektroniske kommunikation indebærer servicebeskeder og Boligbeskeder med informationer om nye boliger. Derudover kan du modtage elektronisk kommunikation relateret til bolig og flytninger, herunder bl.a.: alarmer, apps, banker, dagtilbud, ejendomsmæglere, finansiering, flytning, flyttefirmaer, forsikring, forsyningsselskaber, fritidsaktiviteter, håndværkere, indbrudssikring, indretning, internetforbindelser, inventar, istandsættelse, juridisk bistand, leje af bil og trailer, levering af fødevarer, magasiner/aviser, malerfirmaer, møbler, opbevaring, sociale medier, sparetips, streaming, telefoni, træning, trailer til flytning, tv, uddannelsesinstitutioner.

Beskederne kan afmeldes via afmeldingslinket sidst i de beskeder - som eksempel kommer i form af e-mails og SMS - du modtager eller via "Min profil" på Akutbolig.dk.

Boligsøgerlisten

Akutbolig.dk giver dets brugere mulighed for købe optagelse på Boligsøgerlisten. For at blive optaget på Boligsøgerlisten, skal du være fyldt 18 år.

Optagelsen på Boligsøgerlisten giver brugeren adgang til lejemål og kontaktoplysninger på udlejere. Derudover får brugeren besked om nye ledige lejemål før brugere, der ikke er optaget på Boligsøgerlisten.

Betaling

Alle oplyste priser er inklusiv 25% dansk moms, og der gælder de priser, som er angivet i forbindelse med et køb, med undtagelse af åbenlyse (fx typografiske) fejl. Enhver betaling til Akutbolig.dk sker gennem vores betalingsudbyder (Paylike) via en krypteret forbindelse. Betalingen vil altid være omfattet af meget høj datasikkerhed, og kortoplysninger sendes udelukkende til betalingsudbyderen. Udløber det betalingskort, du har angivet ved indgåelse af din abonnementsaftale, eller bliver det på anden vis spærret, så vi ikke kan trække den periodevise betaling, vil vi forsøge at foretage en trækning i en periode herefter, varierende afhængig af årsagen til den oprindeligt fejlede trækning. Lykkes det ikke at foretage en ny trækning inden for denne periode, forbeholdes retten til at sætte abonnementet i bero og ultimativt stoppe det.

Abonnement

Optagelsen på Boligsøgerlisten er abonnementsbaseret. Når du køber optagelse på Boligsøgerlisten, fornyer vi automatisk abonnementet ved udløb af den igangværende periode, indtil abonnementet opsiges. Du trækkes ved hver fornyelse det aftalte beløb for den nye påbegyndte periode. For at blive optaget på Boligsøgerlisten skal du være fyldt 18 år.

Levering

Abonnementet aktiveres i det øjeblik, betalingen er gennemført.

Opsigelse og binding

Der er ingen binding på abonnementet, og det er således muligt at afmelde abonnementet helt frem til tidspunktet for den automatiske fornyelse. Afmeldingen skal enten foretages via brugerens profilside eller skriftligt via e-mail eller brev. Ved afmelding via e-mail eller brev skal brugeren oplyse sit bruger-ID, for at sikre at abonnementet kan identificeres og afmeldes uden videre korrespondence. Bruger-ID står angivet på brugerens profilside. Uanset hvordan afmeldingen foretages, er det vigtigt, at brugeren gemmer en kopi af sin afmeldingskvittering som dokumentation for afmeldingen. Efter gennemført afmelding vil brugerens abonnement være aktivt frem til udløb af indeværende periode.

I tilfælde hvor en bruger giver en professionel tredjepart fuldmagt til afmelding eller ændring af en tillægsydelse, og denne tredjepart fremsender en anmodning, som er mangelfuld eller hvor det ikke er muligt at identificere det specifikke produkt og brugeren utvetydigt, så forbeholder Akutbolig.dk sig retten til at pålægge denne tredjepart et gebyr på 350 kr. ex moms.

Fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret ved køb af tjenesteydelser/services på Akutbolig.dk. For køb af tjenesteydelser gælder fortrydelsesretten fra det øjeblik aftalen blev indgået og ikke i forbindelse med de efterfølgende løbende betalinger. Vil du gøre brug af fortrydelsesretten, skal du derfor senest 14 dage efter købet kontakte vores kundeservice med ønsket om at fortryde købet. Du kan kontakte vores kundeservice her

Reklamationsret

I forbindelse med køb på Akutbolig.dk ydes reklamationsret, hvis ydelsen mod forventning skulle være mangelfuld eller fejlbehæftet. Fejlagtig brug af en ydelse er ikke en fejl ved produktet. Såfremt reklamationsretten ønskes benyttet, skal Akutbolig.dk kontaktes inden rimelig tid, med en udførlig beskrivelse af årsagen til reklamationen.

Ændring af vilkår

Akutbolig.dk forbeholder sig ret til at opdatere vilkårerne løbende. Ændringer, der foretages, vil blive sendt til brugerne - via den email-adresse, som de har registreret sig med på Akutbolig.dk

Ansvar

Akutbolig.dk er ikke erstatningsansvarlig for eventuel forsinkelse eller manglende opfyldelse af forpligtelser i henhold til servicen eller andre ydelser tilkøbt af brugeren, som følge af begivenheder uden for vores rimelige kontrol (force majeure), herunder men ikke begrænset til nedbrud i og/eller adgang til IT-systemer.

Vilkår senest opdateret: 1. oktober 2019