Akutbolig.dk

Boligportalen, hvor du finder hjem

Vilkår og retningslinjer for Akutbolig.dk

Hjælp og kundeservice:

Kontakt kundeservice ved at klikke her: https://www.akutbolig.dk/kundeservice

Generelle oplysninger

Akutbolig.dk ApS Niels Bohrs Vej 61 DK-8660 Skanderborg E-mail: kontakt@akutbolig.dk CVR-nr: DK35404686

Generelt

Akutbolig.dk stilles til rådighed for dets brugere, under forudsætning af, at "Vilkår og retningslinjer for Akutbolig.dk" (herefter kaldet "vilkårene") overholdes. Akutbolig.dk stilles udelukkende til rådighed for brugerens personlige boligsøgning, og må således ikke benyttes til andre formål uden forudgående skriftlig aftale.

Brugerkonto

Personlige oplysninger

De oplysninger som du afgiver i forbindelse med oprettelse af din brugerkonto, skal være ægte og tilhøre dig selv, og du er ansvarlig for at opdatere dem, hvis de ændres. Hvis du opretter din brugerkonto via en Facebook konto, skal denne konto være din egen. Ved oprettelse af en brugerkonto, som er tilknyttet en e-mailadresse, skal denne være kontrolleret af dig, og det er således ikke tilladt at benytte en e-mailadresse fra en udbyder, der tilbyder e-mail uden registrering. Afgivelse af falske oplysninger er ligeledes i strid med vilkårene.

Anvendelse

Din brugerkonto og de dertilhørende services er strengt personlige. Det er ikke tilladt at dele, udlåne, videresælge eller på anden måde videregive oplysninger om din brugerkonto, der kan give andre adgang til servicen, og du må kun søge bolig på vegne af dig selv eller én husstand. Hvis du som virksomhed søger bolig til dine medarbejdere eller på vegne af andre personer, skal du i stedet købe en firmaaftale. Dette gør du ved at kontakte os på kontakt@akutbolig.dk inden oprettelse.

Det er ikke tilladt at benytte din brugerkonto til automatisk eller maskinelt at tilgå oplysninger på Akutbolig.dk - automatisk og maskinel adgang til data tilbydes mod betaling og på licens fra Akutbolig.dk ApS.

Elektronisk kommunikation

Accepterer du at modtage beskeder fra Akutbolig.dk, giver du samtykke til at modtage elektronisk kommunikation via e-mail, SMS, push-notifikationer på smartphone og browser, Facebook, Messenger, Snapchat, Whatsapp og sociale medier, såfremt du har givet os de nødvendige oplysninger til at kunne servicere dig med elektronisk kommunikation via disse medier også.

Den elektroniske kommunikation indebærer servicebeskeder og Boligbeskeder med informationer om nye boliger. Derudover kan du modtage elektronisk kommunikation relateret til bolig og flytninger, herunder bl.a.: alarmer, apps, banker, dagtilbud, ejendomsmæglere, finansiering, flytning, flyttefirmaer, forsikring, forsyningsselskaber, fritidsaktiviteter, håndværkere, indbrudssikring, indretning, internetforbindelser, inventar, istandsættelse, juridisk bistand, leje af bil og trailer, levering af fødevarer, magasiner/aviser, malerfirmaer, møbler, opbevaring, sociale medier, sparetips, streaming, telefoni, træning, trailer til flytning, tv, uddannelsesinstitutioner.

Beskederne kan afmeldes via afmeldingslinket sidst i beskederne, som bl.a. kommer i form af e-mails og SMS, eller via "Min profil" på Akutbolig.dk.

Boligsøgerlisten

På Akutbolig.dk har du mulighed for at købe optagelse på Boligsøgerlisten. Optagelse på Boligsøgerlisten giver dig adgang til lejemål og kontaktoplysninger på udlejere. For at blive optaget på Boligsøgerlisten, skal du være fyldt 18 år.

Betaling

Alle oplyste priser er inklusiv 25% dansk moms, og der gælder de priser, som er angivet i forbindelse med et køb, med undtagelse af åbenlyse (fx typografiske) fejl. Ved betaling til Akutbolig.dk med kort sker betalingen gennem vores betalingsudbyder (Paylike) via en krypteret forbindelse, og denne vil ikke blive pålagt et kortgebyr. Betalingen vil altid være omfattet af meget høj datasikkerhed, og kortoplysninger sendes udelukkende til betalingsudbyderen. Ved betaling til Akutbolig.dk med MobilePay, behandles dine betalingsoplysninger i stedet i henhold til din aftale med MobilePay. Udløber det betalingskort, som du har angivet ved indgåelse af din abonnementsaftale, eller bliver det på anden vis spærret, så vi ikke kan trække den periodevise betaling, vil vi forsøge at foretage en trækning i en periode herefter, varierende afhængig af årsagen til den oprindeligt fejlede trækning. Lykkes det ikke at foretage en ny trækning inden for denne periode, forbeholdes retten til at sætte abonnementet i bero og ultimativt stoppe det.

Træk på dit kort

Du kan til enhver tid tilbagekalde din tilladelse til, at Akutbolig.dk trækker et beløb på dit kort. Dette kan du gøre via din bank eller i MobilePay app’en. Når du har tilbagekaldt din tilladelse, vil du stadig have et aktivt abonnement hos os. Såfremt du ikke længere ønsker at have et aktivt abonnement, skal du afmelde det. Du kan læse, hvordan du afmelder dit abonnement i afsnittet om opsigelse og binding.

Du kan også føre indsigelse vedrørende "uautoriserede debiteringer" over for din kortudbyder, hvis du oplever trækninger på din konto, som du ikke har givet tilladelse til. Dette skal du senest gøre 8 uger efter debiteringen, med mindre andet fremgår af din aftale med udbyderen. Vi anbefaler dog, at du kontakter os først, så vi kan hjælpe dig med at finde en løsning. Dette vil ofte både være hurtigere og nemmere end at løse problemet gennem banken.

Abonnement

Optagelsen på Boligsøgerlisten er abonnementsbaseret. Når du køber optagelse på Boligsøgerlisten, fornyer vi automatisk abonnementet ved udløb af den igangværende periode, indtil abonnementet opsiges. Perioden starter fra købstidspunktet, og der er forløbet én dag, når der er gået 24 timer fra dette tidspunkt. Ved hver fornyelse trækkes det aftalte beløb for den påbegyndte periode.

Afhængig af betalingsmetode kan trækningen for næste abonnementsperiode af tekniske årsager foretages op til 24 timer forinden abonnementets fornyelse. Såfremt trækningen for næste abonnementsperiode er foretaget forinden din rettidige afmelding, skal du kontakte vores kundeservice, som vil refundere trækningen

Levering

Abonnementet aktiveres i det øjeblik, betalingen er gennemført.

Opsigelse og binding

Det er muligt at afmelde abonnementet helt frem til tidspunktet for den automatiske fornyelse. Afmeldingen skal enten foretages via din profilside eller skriftligt via e-mail eller brev. Ved afmelding via e-mail eller brev skal du oplyse dit bruger-ID, for at sikre at abonnementet kan identificeres og afmeldes uden videre korrespondance. Dit Bruger-ID står angivet på din profilside. Alternativt kan du oplyse det transaktions-ID, som fremgår af dit kontoudtog, hvor der står Akutbolig.dk* efterfulgt af et transaktions-ID på 4-6 tal eller bogstaver. Uanset hvordan afmeldingen foretages, er det vigtigt, at du gemmer en kopi af din afmeldingskvittering som dokumentation for afmeldingen. Efter gennemført afmelding vil dit abonnement være aktivt frem til udløb af indeværende periode.

Vi forbeholder os retten til at opsige dit abonnement med 3 måneders varsel.

Fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret ved køb af tjenesteydelser/services på Akutbolig.dk. For køb af tjenesteydelser gælder fortrydelsesretten fra det øjeblik aftalen blev indgået, og fortrydelsesretten fornyes ikke ved abonnementets efterfølgende fornyelse, da der er tale om den samme ydelse. Fortrydelsesretten bortfalder ved ibrugtagning af tjenesteydelser/services, hvilket sker øjeblikkeligt efter betalingens gennemførelse ved login, udfyldelse af profil eller boligønsker, adgang til udlejers kontaktoplysninger eller annoncering af lejemål. Ønsker du at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du senest 14 dage efter købet kontakte vores kundeservice med ønsket om at fortryde købet. Du kan kontakte vores kundeservice her eller benytte standardformularen, som du finder nederst I handelsbetingelserne.

Tilbagebetaling

Hvis du fortryder dit køb, og ovenstående vedr. ibrugtagning er efterlevet, får du dine penge tilbage.

Vi refunderer beløbet til dig uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget besked om, at du ville fortryde aftalen. Vi tilbagefører pengene med det samme betalingsmiddel, som du benyttede ved købet, medmindre andet er aftalt.

Reklamationsret

Hvis du ikke er tilfreds med dit abonnement, kan du kontakte os på kontakt@akutbolig.dk. Købelovens mangelsregler gælder ikke for abonnementer.

Ansvar

Akutbolig.dk står ikke for selve udlejningen af boligerne, og er derfor ikke ansvarlig for fejlagtige oplysninger i udlejernes annoncer eller fejl og mangler ved de udlejede boliger.

Misligholdelse

Vi forbeholder os retten til blokere for din adgang og begrænse et eventuelt tab, hvis vi har en begrundet mistanke om, at du ikke overholder vores vilkår.

Ændring af vilkår

Vi forbeholder os retten til at opdatere vilkårene løbende.

Persondatapolitik

Du kan læse vores persondatapolitik her

Klageadgang

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte os ved at sende en mail til kontakt@akutbolig.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.naevneneshus.dk

Har du bopæl i et andet EU-land en Danmark, kan du klage til EU-kommissionens online klageportal her – https://ec.europa.eu/odr

Standardfortrydelsesformular

(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til:
Akutbolig.dk ApS Niels Bohrs Vej 61 8660 Skanderborg
E-mail: kontakt@akutbolig.dk

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/ydelser:


Bestilt den: ____________________________

Modtaget den: ____________________________

Forbrugerens navn: _______________________________________

Forbrugerens adresse: _______________________________________

Dato: ______________
Forbrugerens underskrift: _______________________________________
(kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

Vilkår senest opdateret: 4. marts 2021