Akutbolig.dk

Boligportalen, hvor du finder hjem

Klagemuligheder

Tag snakken med os - vi vil altid gerne være bedre

Ønsker du at klage over en tjenesteydelse købt på Akutbolig.dk, så kontakt os på {{base64:a29udGFrdEBha3V0Ym9saWcuZGs=}} og lad os sammen finde en løsning.

Du har også mulighed for at klage over en tjenesteydelse købt hos Akutbolig til en af følgende instanser:

EU-kommissionens Konkurrence- og forbrugerstyrelsens Center for klage: ec.europa.eu/odr

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk